Pružamo efikasna rješenja u sektoru voda

Hidraulični lift Brana

  • Hydraulic Elevator Dam

    Hidraulični lift Brana

    Brana hidrauličkog dizala, koju je istražio i razvio BIC, inovativno je dostignuće u nauci i tehnologiji zaštite voda. To je optimizirana kombinacija hidrauličkog principa mehanizma za podmazivanje sa tri šarke i tradicionalnog šahta. Hidraulični cilindri podržavaju stražnju stranu ploče

    podići kapiju za blokiranje vode ili spustiti kapiju u slučaju ispuštanja od poplave. Primjenjiv je na različite hidrološke i geološke uvjete; široko se koristi u riječnom pejzažu, skladištenju vode za navodnjavanje, proširenju kapaciteta rezervoara i ostalim vodenim rezervatimaprojekti izgradnje hidroenergije, vodene ekološke civilizacije i urbanizacije. Ova tehnologijaje dobio seriju patenata izdatih od strane Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo NR Kine i uvršten je u 2014. Katalog ključnih promocija i smjernica za napredno praktično očuvanje vode